Zapuščinski postopek

Zapuščinski postopek je posebni sodni postopek. Njegov namen je, da se ugotovi, kdo so zapustnikovi dediči, katero premoženje sestavlja zapuščino in katere pravice iz zapuščine pripadajo dedičem, volilojemnikom in drugim upravičenim osebam.

V zapuščinskem postopku se zgolj določijo deleži posameznih upravičencev na zapuščini, podedovanem premoženju. Fizična delitev zapuščine načeloma ni predmet postopka.

Kako poteka postopek razdelitve premoženja oziroma na kaj moramo biti pozorni pri zapuščinskem postopku?

Če je imel pokojni v lasti nepremičnine, sproži zapuščinski postopek sodišče po uradni dolžnosti, ko ga upravna enota s smrtovnico obvesti o smrti ali razglasitvi pogrešanega za mrtvega. V primeru, če zapustnik ni imel v lasti nobene nepremičnine, se zapuščinski postopek začne le, če ga je zahteval oziroma podal predlog za uvedbo kateri izmed dedičev oziroma oseb, ki menijo, da so dediči po zapustniku.

Pogosta vprašanja:

  • Kaj storiti, če se najde premoženje po zaključenem zapuščinskem postopku?
  • Kaj storiti, če po zaključenem zapuščinskem postopku najdem oporoko?
  • Kaj storiti, če me kot dediča niso klicali na zapuščinsko obravnavo?

Oznake: smrt dediča, predlog za uvedbo zapuščinskega postopka