Zakonito dedovanje

Najpogostejše dedovanje v slovenskem pravnem prostoru je dedovanje na podlagi zakona. Takšno dedovanje nastopi, ko zapustnik umre, brez da bi napravil oporoko in s tem določil, kako se bo razdelilo njegovo premoženje po njegovi smrti.

V teh primerih nastopi zakonito dedovanje, torej dedovanje po pravilih in na podlagi zakon. V Sloveniji določa pravila zakonitega dedovanja Zakon o dedovanju, za določene specialne primere pa še posamezni zakoni (Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev, Zakon o denacionalizaciji,…).

Kdo deduje, če ni oporoke?

V primeru, da se znajdete s primerom, kot so opisani oziroma s primerom za katerega ne veste kako ga boste rešili in pravilno pravno izpeljali, Vam svetujemo, da se naročite na informativni sestanek. V primeru potrebe zastopanja na sodišču, pa smo Vam vsekakor tudi na voljo.

Pogosta vprašanja:

  • Za zapustnikom so ostali vdova, njuna sinova ter zapustnikova nezakonska hči. Ali je tudi nezakonska hči upravičena do dediščine?
  • Oče Janez je umrl in za njim sta ostala dva sinova, tretji sin pa je umrl že pred očetom in je imel ženo in dve hčerki. Oče Janez ni napravil oporoke. Katera od omenjenih oseb bo dedovala?
  • Za zapustnico so ostali brat in sestra, polbrat po materini strani in polsestra po očetovi strani. Ali vsi dedujejo? Ali polbratje in polsestre dedujejo enak delež kot bratje in sestre?

Nujni dediči in nujni delež

Nujni dediči so osebe iz kroga dedičev, ki jim gre že po določbah zakona določen del zapuščine oziroma premoženja, ki ga je zapustnik že za časa življenja naklonil drugim v obliki daril.

Del premoženja zapustnika, ki je po zakonu 'rezerviran' za nujne dediče, se imenuje nujni delež. Velikost nujnega deleža je odvisna od dednega reda, v katerega spada nujni dedič, dedni red pa je odvisen od vrste in intenzivnosti povezanosti dediča z zapustnikom.

Pogosta vprašanja:

  • Ali so bratje in sestre zapustnika tudi nujni dediči? Če so, ali lahko dedujejo v vsakem primeru?
  • Kakšna je višina nujnega deleža?
  • Kdaj lahko zahtevam nujni delež in kakšen je rok?

Oznake: dedovanje, dedovanje polsestra