Vrnitev začasno zaseženega vozila

Potrebujete pravno svetovanje? Kontaktirajte nas.

Nova slovenska prometna zakonodaja za precej prekrškov predvideva začasno zaplembo motornega vozila, s katerim je bil storjen prekršek, tudi, če prekrška ni bil storil lastnik vozila. Sodišče nato odloči, ali se bo vozilo vrnilo lastniku, šlo v prodajo, ali celo v razrez.

Za Vas sestavimo predlog za vrnitev začasno zaseženega vozila in se po najboljših močeh potrudimo, da Vaš avto ne konča pri drugem lastniku, ali celo med starim železjem. Pokličite nas.

Pomagamo vam lahko tudi pri sledečih postopkih povezanih s prekrški:

Oznake: vrnitev zaseženih vozil, vrnitev zaseženega avtomobila, vrnitev zaseženega motornega vozila