Sporazumna ločitev, razveza

  • Ali je zakonska zveza za vas postala iz kakršnegakoli razloga nevzdržna in bi se radi razvezali?

Sporazumna ločitev je najbolj eleganten in enostaven način prenehanja zakonske zveze. Vendar je možna le, če se z zakoncem strinjata z razvezo.

V okviru naše pisarne Vam nudimo svetovanje v Vašem ločitvenem postopku.

Nudimo Vam pomoč pri:

  • sestavi sporazuma o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s staršema,
  • pri sestavi sporazuma o delitvi skupnega premoženja,
  • pri sestavi sporazuma o tem, kdo od zakoncev ostane ali postane najemnik stanovanja in
  • o preživljanju zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen.

Vsi ti sporazumi so namreč potrebni za sporazumno razvezo zakonske zveze, v primeru, da obstjajo okoliščine, ki jih je potrebno dogovoriti. Tak sporazum mora biti sicer sestavljen v notarski obliki, zato je obisk in plačilo notarja neizogibno, vendar pa s pomočjo odvetnika vse morebitne nejasnosti predhodno rešite in je ločitev pred sodiščem samo še formalni postopek. Stroški notraksih storitev so vezani na vrednost premoženja, zato je dobro in potrebno razmisliti in preučiti možnost o ločitvi s tožbo, četudi sta zakonca o ločitvi sporazumna. V takem primeru, torej ločitvi na tožbo, zakonca skleneta sodno poravnavo, o delitvi premoženja pa stranki, bivša zakonca kasneje sama skleneta pogodbo.

Glede preživljanja, varstva otrok in seveda stikov, sporazumna ni potrebno overiti, saj sodišče po uradni dolžnosti preveri, če je sporazum sklenjen v korist otrok.

Oznake: ločitev, razveza, sporazumna ločitev, sporazumna razveza, sporazumna ločitev zakonske zveze