Razveljavitev zakonske zveze

Razveljavitev zakonske zveze je potrebno zahtevati pred sodiščem in veljajo enaka pravila kot pri razvezi zakonske zveze. V nekaterih primerih lahko zahteva razveljavitev zakonske zveze (34. Člen ZZZDR), poleg zakoncev tudi vsak, ki ima pravni interes (dediči zapustnika) in državni tožilec.

Na podlagi ZZZDR je zakonska zveza neveljavna iz naslednjih razlogov:

  • pri sklenitvi zakonske zveze nista prisotna oba zakonca (le iz posebnih razlogov je lahko en zakonec zastopan po pooblaščencu),
  • zakonca ob sklenitvi nimata namena skupnega življenja,
  • njuna sklenitev ni svobodna (privolitev je bila izsiljena ali dana v zmoti),
  • jo sklene mladoletna oseba, brez dovoljenja CSD in staršev,
  • jo sklene oseba, ki je težje duševno prizadeta ali nerazsodna,
  • jo sklene nekdo, ki je že poročen,
  • jo skleneta ožja sorodnika.
Ali menite, da je vaša zakonska zveza ali zakonska zveza vaših bližnjih neveljavna?

Nudimo vam svetovanje o tem, ali je v vašem primeru zakonska zveza neveljavna in po potrebi uredimo sestavo tožbe in Vas zastopamo v sodnem postopku.

Oznake: razveljavitev, razveljavitev zakonske zveze, razveljavitev zveze, razveza zakonske zveze, neveljavna zakonska zveza