Prisilna poravnava

Svetujemo in izpeljemo postopke pravilne prijave Vaše terjatve v prisilno poravnavo. Na Vas je, da nam dostavite potrebne listine, postopek prijave in spremljanje Vaše terjatve izpeljemo mi. Pogosto ni dovolj, da terjatev le prijavite, saj imate kot upnik nemalo možnosti, da aktivno sodelujete v prisilni poravnavi Vašega dolžnika in z ustreznimi postopanji pridete do poplačila Vaše terjatve.

  • prijava terjatve v postopku prisilne poravnave
  • ugovor zoper osnovni seznam preizkušenih terjatev v postopku prisilne poravnave
  • izjava upnika o vpisu in vplačilu novih delnic
  • tožba na razveljavitev prisilne poravnave
Pogosto ni dovolj, da terjatev le prijavite, saj imate kot upnik nemalo možnosti, da aktivno sodelujete v prisilni poravnavi ali stečajnem postopku Vašega dolžnika

V okviru naše odvetniške pisarne vam nudimo strokovno pomoč pri preučitvi vašega položaja, ki ga našim pravnikom predstavite na predhodno dogovorjenem sestanku in po vaših željah pomagamo pri izpeljavi postopka.

Pomagamo vam lahko tudi pri sledečih postopkih povezanih s stečaji: