Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja

Ste dobili sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja? Ni še vse izgubljeno! V roku 15 dni od pravnomočnosti predmetnega sklepa lahko vložite predlog za odložitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Za Vas sestavimo predmetni predlog, ga posredujemo na predmetno sodišče in Vam pomagamo, da kljub pravnomočni obsodbi za prekršek, katerega posledica je prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, ohranite ta dragoceni dokument.

Sestavimo predlog za odložitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Pomagamo vam lahko tudi pri sledečih postopkih povezanih s prekrški: