Prometni prekrški

Prometni prekrški so ena najpogostejših kršitev veljavne zakonodaje, zato so temu primerno preganjani in sankcionirani, kazni pa iz leta v leto višje, pogosto tudi nerazumno visoke glede na storjeno dejanje.

Potrebujete pravno svetovanje v zvezi s prometnimi prekrški? Kontaktirajte nas.

Kazen za prometni prekršek je kazen, s katero se povprečen državljan največkrat sreča, pri tem pa je zaradi nepoznavanja prava pogosto prepuščen samemu sebi, na drugi strani pa je dobro namazan državni aparat z vsemi vzvodi in pristojnostmi, ki jih po zakonu ima.

Smo odvetniška pisarna z večletnimi izkušnjami na področju prometnih prekrškov, smo podrobno seznanjeni s predmetno problematiko in aktualno zakonodajo na tem področju, ki se vseskozi spreminja.

Nudimo Vam:

  • hitre informativne sestanke v zvezi s prekrškom (seznanitev s problemom, preučitev razpoložljive dokumentacije, svetovanje za hitro in čim cenejšo rešitev problema)
  • sestavo vseh vrst vlog, potrebnih za čim hitrejšo rešitev problema (ugovori, pritožbe, zahteve za sodno varstvo,…)
  • zastopanje pred sodišči, upravnimi organi, organi lokalnih skupnosti,…

Ker so roki za ukrepanje pri prekrških praviloma krajši kot v drugih postopkih, veliko prekrškov postane pravnomočnih brez postopka, zato ne odlašajte in nas pokličite.

Pomagamo vam lahko tudi pri sledečih postopkih povezanih s prekrški:

Oznake: prometni prekrški, prekrški, prekoračitev hitrosti, prometni prekrški kazni, pritožba na plačilni nalog, ugovor zoper plačilni nalog, vožnja pod vplivom alkohola, prekoračitev hitrosti ugovor, odvetnik za prometne prekrške, pritožba na prometni prekršek, pritožba na kazen alkohol