Pravno mnenje

Potrebujete pravno mnenje? Kontaktirajte nas.

Priprava pravnega mnenja, pogodbe

Na vseh področjih našega dela po naročilu strank izdelamo pravna mnenja. Pravno mnenje obsega preučitev konkretne situacije in podano objektivno mnenje, glede na dokumentacijo, ki nam jo posreduje stranka, zakonodajo, pravno teorijo in sodno prakso.

Izdelavo pravnega mnenja je priporočeno naročiti kadar Vam zakonodaja ni povsem jasna oziroma, ko ne veste kako posamezni člen oziroma pravno področje izvajati v praksi, pri konkretnih primerih (npr. kateri prejemki so izvzeti iz izvršbe, osebnega stečaja,…). Pravno mnenje je smiselno izdelati tudi predno se podajate v sodni postopek ali med njim. V primeru, da ste že v sodnem postopku, se pravno mnenje izdela ob vednosti Vašega izbranega odvetnika.

Oznake: pravno mnenje, odvetniška tarifa za pravno mnenje, cena za izdelavo pravnega mnenja, izdelava pravnega mnenja, pravna mnenja, pravni pregled pogodb