Odškodnina za poškodbo

Potrebujete pravno pomoč v zvezi z odškodnino za poškodbo? Kontaktirajte nas.

Nesreča na javnem mestu

Morda Vam še ni znano, vendar Vam tudi v primeru nesreče, ki se Vam pripeti na javnem mestu, pripada odškodnina. Tako Vam pripada odškodnina, če se Vam pripeti nesreča na cesti, pločniku, trgu… Ravno tako ste upravičeni do odškodnine v primeru nesreče na javni prireditvi, javnem zborovanju ali organiziranem koncertu. Velikokrat pa pride do nesreč ob različnih športnih aktivnostih. Zato je pomembno, da se zavedate, da Vam pripada odškodnina tudi v primeru nesreče, ki se Vam je pripetila na smučišču, na plaži ali na kopališču. Ravno tako pa Vam pripada odškodnina v primeru, ko se zgodi nesreča ob uporabi sredstev javnega prevoza ali pa na javnem postajališču.
V vseh omenjenih primerih je za prisoditev primerne odškodnine zelo pomembno pravilno ravnanje. Zato nas v primerih nesreče, ki so se vam zgodile na javnem mestu, čimprej kontaktirajte, da Vam lahko svetujemo kako ravnati po sami nesreči, da boste pri uveljavljanju odškodnine čimbolj uspešni.

Nesreča v zasebnem prostoru

Nesreče pa se dogajajo tudi v zasebnih prostorih. Tudi v teh primerih Vam pripada odškodnina za poškodbe, ki ste jih doživeli ob nesreči, ki se Vam je pripetila bodisi pred trgovskim centrom, bodisi v samem centru, v trgovini, butiku ter ostalih prodajalnah. Do odškodnine ste upravičeni tudi v primeru poškodbe, ki se Vam je pripetila pred ali v restavraciji, baru ali pubu. Poleg omenjenih situacij pa Vam odškodnina pripada tudi v primeru, če se Vam nesreča pripeti v stanovanjski hiši, v bloku ali stolpnici. V primerih teh nesreč je zelo pomembno, da pridobite relevantno dokumentacijo in podatke o zavarovalni polici, kjer so zasebni prostori zavarovani. Zato nas pokličite v čim krajšem možnem času, da Vam bomo lahko svetovali, katera dokumentacija je potrebna, da bi bil Vaš odškodninski zahtevek v čim večji meri uspešen.

Smrt ali težja invalidnost bližnjega

Če se pripeti huda nesreča osebi ter ob tem bodisi izgubi življenje, bodisi postane težji invalid, to prizadene tudi njene bližnje ter zaradi tega pusti posledice tudi pri njih. V primeru, če je prišlo do takšne situacije, ste upravičeni do odškodnine. Kot bližnji se štejejo ožji družinski člani, to pa so Vaši otroci, zakonec oziroma zunajzakonski partner, starš… Takšni primeri so lahko zelo kompleksni in njihovo dokazovanje je lahko zapleteno. Zato je pomembno, da nas pokličete ter obrazložite situacijo, mi pa Vam bomo pomagali priti do ustrezne rešitve ter vam svetovali kako ravnati in katero dokumentacijo pridobiti.