Dokumentacija za odškodnino

Dokumentacija, ki je potrebna za odškodninski postopek, se razlikuje od vrste škodnega dogodka oziroma škode in drugih okoliščin.

Dokumentacija potrebna za izpeljavo odškodninskega postopka pri PROMETNIH NESREČAH

  • policijski zapisnik oz. podatek, če je, KATERA policijska postaja je nezgodo obravnavala ali evropsko poročilo o nesreči z navedbo, katera policijska postaja je obravnavala nezgodo, če z njima ne razpolagate pa vsaj: kratek opis nesreče v nekaj stavkih, podatke o nesreči (kraj, čas,...), podatke o povzročitelju - vozniku vozila, podatke o lastniku vozila (v primeru, da vozila ni vozil lastnik), s katerim je bila povzročena nesreča, zavarovalnico, pri kateri je zavarovano vozilo, reg.št. vozila ter po možnosti št. zavarovalne police;
  • razpoložljivo dokumentacijo v zvezi s poškodbami in zdravljenjem (poškodbeni list oz. izvide iz urgence oz. travmatoloških ambulant, ambulantna izkaznica za fizioterapijo, ostala dokumentacija v zvezi z zdravljenjem in rehabilitacijo (potrdila osebnega zdravnika o poteku zdravljenja oz. ambulantni karton,...));
  • dokazila o morebitnem bolniškem staležu (potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela ali odločbo ZZZS);
  • dokazila o nižji plači zaradi odsotnosti od dela (potrdilo delodajalca o višini izgubljenega dohodka zaradi bolniškega staleža ali plačilne liste za 3 mesece pred odsotnostjo in plačilne liste za mesece z odsotnostjo);
  • dokazila o drugih izgubah dohodka zaradi odsotnosti od dela (dnevnice, nagrade, računi,..)
  • dokazila (račun, fotografije uničene stvari,...) o morebitni materialni škodi, ki vam je nastala (uničena obleka, mobitel, osebni računalnik,...);
  • dokazila o oškodovanju na ostalih področjih (šport, študij, hobi, glasba, ipd.) - kot dokazilo šteje potrdilo ustanove, kjer ste dejavnost izvajali;
  • morebitne police nezgodnega zavarovanja ali pa vsaj podatke o zavarovalnici, kjer ste nezgodno zavarovani po možnosti tudi št. zavarovalne police;
  • zapisnik o alkoholiziranosti;*
  • vozniško dovoljenje (obojestransko);*
  • zavarovalna polica vozila, ki je bilo udeleženo v nezgodi.*

* če ste nesrečo povzročili sami

Dokumentacija potrebna za izpeljavo odškodninskega postopka pri NESREČAH NA DELOVNEM MESTU

  • policijski zapisnik oz. podatek, če je, KATERA policijska postaja je nezgodo obravnavala;
  • opis nezgode, predvsem KJE, KDAJ in KAKO je prišlo do nezgode;
  • obrazec Prijava poškodbe pri delu - obr. ER-8, ki ga izpolni vaš delodajalec;
  • zapisnik Inšpektorata RS za delo, če je obravnaval nezgodo oz. navedbo kateri inšpektorat je nezgodo obravnaval;
  • fotografije kraja nezgode, če jih je mogoče narediti oz. že obstajajo;
  • izjave prič, če obstajajo in so videle nezgodo;
  • razpoložljivo dokumentacijo v zvezi s poškodbami in zdravljenjem (poškodbeni list oz. izvide iz urgence oz. travmatoloških ambulant, ambulantna izkaznica za fizioterapijo, ostala dokumentacija v zvezi z zdravljenjem in rehabilitacijo (potrdila osebnega zdravnika o poteku zdravljenja oz. ambulantni karton,...));
  • dokazila o morebitnem bolniškem staležu (potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela ali odločbo ZZZS);
  • dokazila o drugih izgubah dohodka zaradi odsotnosti od dela (dnevnice, nagrade, računi,..)
  • dokazila (račun, fotografije uničene stvari,...) o morebitni materialni škodi, ki vam je nastala (uničena obleka, mobitel, osebni računalnik,...);
  • dokazila o oškodovanju na ostalih področjih (šport, študij, hobi, glasba, ipd.) - kot dokazilo šteje potrdilo ustanove, kjer ste dejavnost izvajali;
  • morebitne police nezgodnega zavarovanja ali pa vsaj podatke o zavarovalnici, kjer ste nezgodno zavarovani po možnosti tudi št. zavarovalne police;

Dokumentacija potrebna za izpeljavo odškodninskega postopka pri OSTALIH NESREČAH (nesreča na javnem kraju, nesreča na zasebnem zemljišču, nesreča v stanovanju,...)

  • policijski zapisnik oz. podatek, če je, KATERA policijska postaja je nezgodo obravnavala
  • opis nezgode, predvsem KJE, KDAJ in KAKO je prišlo do nezgode;
  • fotografije kraja nezgode;
  • izjave prič;
  • razpoložljivo dokumentacijo v zvezi s poškodbami in zdravljenjem (poškodbeni list oz. izvide iz urgence oz. travmatoloških ambulant, ambulantna izkaznica za fizioterapijo, ostala dokumentacija v zvezi z zdravljenjem in rehabilitacijo (potrdila osebnega zdravnika o poteku zdravljenja oz. ambulantni karton,...));
  • dokazila o morebitnem bolniškem staležu (potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela ali odločbo ZZZS);
  • dokazila o nižji plači zaradi odsotnosti od dela (potrdilo delodajalca o višini izgubljenega dohodka zaradi bolniškega staleža ali plačilne liste za 3 mesece pred odsotnostjo in plačilne liste za mesece z odsotnostjo);
  • dokazila o drugih izgubah dohodka zaradi odsotnosti od dela (dnevnice, nagrade, računi,..)
  • dokazila (račun, fotografije uničene stvari,...) o morebitni materialni škodi, ki vam je nastala (uničena obleka, mobitel, osebni računalnik,...);
  • dokazila o oškodovanju na ostalih področjih (šport, študij, hobi, glasba, ipd.) - kot dokazilo šteje potrdilo ustanove, kjer ste dejavnost izvajali;
  • morebitne police nezgodnega zavarovanja ali pa vsaj podatke o zavarovalnici, kjer ste nezgodno zavarovani po možnosti tudi št. zavarovalne police;