Odpoved dediščini, razdedinjenje

Dediči pridobijo dediščino v trenutku zapustnikove smrti, zato dedičem ni potrebno izrecno izjavljati, da dediščino sprejemajo. Lahko se zgodi, da dediči dediščine ne bi želeli sprejeti zaradi različnih razlogov. V tem primeru se lahko dediščini odpovejo in njihova odpoved ima učinek, kot da sploh nikoli niso dedovali.

Kakšne pravne posledice prinaša sprejem in odpoved dediščini v Vašem konkretnem primeru?

Da bi Vam pojasnili kakšne pravne posledice prinaša sprejem in odpoved dediščini v Vašem konkretnem primeru, nas pokličite, da bomo dogovorili ustrezni termin za sestanek.

Pogosta vprašanja:

  • V kakšnem roku se lahko odpovem dediščini?
  • Ker je zapustnik za seboj pustil večinoma le dolgove, si ne želim dedovati. Ali se lahko odpovem svojem dednem deležu?
  • Ali lahko v oporoki razdedinim svojega sina, s katerim že več let nimam stikov?

Ob obstoju določenih pogojev lahko zapustnik odtegne ali zmanjša nujni dedni delež. Namena razdedinjena sta dva:

  • da se »kaznuje« nujni dedič zaradi njegovega nedopustnega ravnanja do zapustnika in njegovih bližnjih,
  • da se zavarujejo premoženjski interesi potomcev nujnega dediča.

Oznake: razdedinjenje, razdedinjenje postopek, razdedinjenje potomcev, razdedinjenje nujnega dediča