Ločitev ali razveza zakonske zveze

Potrebujete pravno svetovanje pri ločitvi - razvezi zakonske zveze? Kontaktirajte nas.

Ločitev oziroma razveza zakonske zveze je pogosto zapletena največkrat s psihološkega vidika medtem, ko je s pravnega predvsem odvisna od tega, ali imata zakonca skupne otroke in/ali skupno premoženje. V primerih, ko zakonca nimata skupnih otrok in premoženja, je mogoče izpeljati sporazumno ločitev, in sicer v razmeroma kratkem času.

V drugih primerih, ko zakonca zakonske zveze ne moreta izpeljati sporazumno, pa mora eden od zakoncev vložiti tožbo na ločitev oziroma tožbo na razvezo zakonske zveze.

Nudimo Vam svetovanje v zvezi z Vašim primerom, za Vas sestavimo predlog za razdružitev skupnega premoženja ali sporazum za razdelitev skupnega premoženja in po potrebi uredimo zastopanje v sodnem postopku.

Ločitveni postopek

Zaradi različnih življenjskih situacij v katerih se znajdeta zakonca (skupno premoženje, skupni otroci,...) je ločitvenih postopkov več:

Oznake: tožba, tožbeni zahtevek, tožbena ločitev, tožbena razveza, sodna ločitev, ločitev, razveza, ločitveni postopek, razveza zakonske zveze, postopek ločitve, razveza zakona, ločitev zakonske zveze, postopek za razvezo zakonske zveze, sporazum o delitvi premoženja, delitev premoženja, razdelitev premoženja, zakonska razveza, postopek razveza zakonske zveze, zakonska razveza in premoženje