Dosmrtno preživljanje

Dosmrtno preživljanje se dogovori s pogodbo o dosmrtnem preživljanju. Pogodba o dosmrtnem preživljanju je urejena v Obligacijskem zakoniku. Z njo se pogodbenik zaveže, da bo preživljal sopogodbenika ali 3. osebo do njegove smrti, sopogodbenik pa izjavi, da mu zapušča vse premoženje oziroma njegov določen del premoženja, ki obsega nepremičnine in premičnine, namenjene za rabo in uživanje nepremičnin s tem, da je izročitev odložena do smrti sopogodbenika.

Potrebujete pravno svetovanje? Kontaktirajte nas.

Seznanimo Vas z vsemi prednostmi in slabostmi pogodbe o dosmrtnem preživljanju.

V primeru, da se odločate, da bi sklenili pogodbo o dosmrtnem preživljanju, Vam svetujemo, da se predhodno naročite na informativni posvet, da vas seznanimo z vsemi prednostmi in slabostmi te pogodbe.

Pogosta vprašanja:

  • Kaj vse mora biti navedeno v pogodbi o dosmrtnem preživljanju?
  • Kdo lahko sklene pogodbo o dosmrtnem preživljanju?
  • Ali lahko pogodba obsega tudi druge premičnine preživljanca?

Oznake: pogodba o dosmrtnem preživljanju, preužitek in dosmrtno preživljanje