Storitve za delavce

V naši odvetniški pisarni Vam nudimo celovito svetovanje na področju delovnega prava. Glede na določbe delovnopravne zakonodaje je pomembno, da delavci pravočasno in postopkovno pravilno uveljavljajo svoje pravice pri delodajalcu oziroma drugih organih.

Potrebujete pravno svetovanje na področju delovnega prava? Kontaktirajte nas.

V zvezi s tem Vam nudimo pravno svetovanje in zastopanje:

  • v zvezi s sklepanjem in spremembami pogodbe o zaposlitvi;
  • v zvezi z postopki odpovedi pogodbe o zaposlitvi (redna, izredna odpoved, zagovor v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi);
  • v zvezi s postopki varstva pravic delavcev (npr. zaradi premalo odmerjenih dni dopusta, zaradi nezakonite razporeditve delovnega časa, ipd.);
  • v zvezi z uveljavljanjem denarnih terjatev zoper delodajalca;
  • v zvezi z disciplinskimi postopki;
  • v zvezi z odškodninskimi postopki zoper delodajalca (npr. zaradi mobinga);
  • v sodnih postopkih pred delovnimi in socialnimi sodišči;
  • v upravnih postopkih pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, pri Jamstvenem in preživninskem skladu Slovenije, ipd.

Oznake: mobing, odpoved pogodbe o zaposlitvi, odpoved, delovni spori, odpravnina