Sporazum o delitvi skupnega premoženja

Premoženje, ki ga zakonca oz. izvenzakonska partnerja pridobita z delom v času trajanja zakonske zveze oz. izvenzakonske skupnosti, je njuno skupno premoženje.

Potrebujete pravno svetovanje? Kontaktirajte nas.

Skupno premoženje se razdeli, če zakonska zveza preneha ali se razveljavi. V času trajanja zakonske zveze pa se skupno premoženje lahko razdeli po sporazumu ali na zahtevo enega ali drugega zakonca.

Pri delitvi skupnega premoženja se šteje, da sta deleža zakoncev na skupnem premoženju enaka, zakonca pa lahko dokažeta, da sta prispevala k skupnemu premoženju v drugačnem razmerju.

  • Ali želite ob ločitvi oz. razvezi zakonske zveze razdeliti oz. razdružiti skupno premoženje, ki ste ga s partnerjem ustvarili z delom v času trajanja zakonske zveze?
  • Ali želite ob med trajanjem zakonske zveze razdeliti oz. razdružiti skupno premoženje, ki ste ga s partnerjem ustvarili z delom v času trajanja zakonske zveze?
  • Ali želite ob prenehanju izvenzakonske skupnosti razdeliti oz. razdružiti skupno premoženje, ki ste ga z izvenzakonskim partnerjem ustvarili z delom v času trajanja izven zakonske zveze?

Nudimo vam svetovanje v zvezi z Vašim primerom, za Vas sestavimo predlog za razdružitev skupnega premoženja ali sporazum za razdelitev skupnega premoženja in Vas po potrebi zastopamo v mediacijskem in/ali sodnem postopku.

V primeru odprtih vprašanj, ki jih imata z zakoncem ali eden od vaju, Vam predlagamo, da pokličete, da poskušamo na predmediacijskem srečanjem doseči kompromis in bo ločitev pred mediacijo oziroma sodiščem samo še formalnost.

Oznake: premoženje, delitev premoženja, delitev premoženja ob ločitvi, delitev premoženja po ločitvi, sporazum o delitvi premoženja, delitev skupnega premoženja z mediacijo