Dedovanje

Sestava oporok in pomoč pri izpeljavi zapuščinskih postopkov

Dedovanje je prehod zapustnikovih premoženjskih pravic IN obveznosti pokojnika na njegove dediče. Dediči pridobijo dediščino v trenutku zapustnikove smrti, in sicer na podlagi zakona ali oporoke.

Ponujamo Vam celoten sklop storitev s področja dedovanja in dednega prava.

Če je zapustnik sestavil oporoko, se deduje oporočno, torej na podlagi volje, ki jo je zapustnik izrazil v oporoki. V primeru, ko oporoka ne obstaja, pa se deduje zakonito, torej na podlagi pravil o dedovanju, določenih v zakonih, ki urejajo dedovanje.

Odgovornost za zapustnikove dolgove

Vsak dedič deduje tako zapustnikove pravice (premoženje), kot tudi njegove obveznosti (dolgove). Za dolgove dediči odgovarjajo tudi s svojim premoženjem, vendar le do višine podedovanega premoženja.

Da ne bi prihajalo do nevšečnosti in nesporazumov glede premoženja zapustnika med njegovimi bližnjimi po njegovi smrti, je najbolj optimalno, da se vprašanja dediščine in dedovanja uredijo že za časa zapustnikovega življenja. Vendar tudi v primeru, če vprašanja dedovanja še niso urejena, zapustnik pa je že preminul, situacija ni brezizhodna. V sklopu storitev odvetniške pisarne Vam namreč ponujamo celoten sklop storitev s področja dedovanja in dednega prava, kot so: