Odvetniška pisarna Nanut

V odvetniški pisarni nudimo pravnim in fizičnim osebam pomoč pri reševanju težav s področja gospodarskega, predvsem stečajnega in izvršilnega, civilnega, delovnega in odškodninskega prava.

Potrebujete odvetnika? Kontaktirajte nas.

Odvetnik in njegovi sodelavci strankam pravno svetujejo oziroma pomagajo pri sklepanju in izpeljavi pravnih poslov, jih zastopajo pri opravljanju pravnih dejanj, v njihovem imenu sodelujejo v pravnih postopkih pred državnimi organi, pravnimi osebami, delodajalci, organi lokalne skupnosti ter drugimi organizacijami.

Naše delo temelji na visoki poklicni strokovnosti, razumevanju prakse, iskanju najboljših rešitev in individualnemu obravnavanju stranke.

Odvetniška pisarna Nanut Nanut Matjaž - odvetnik sodeluje z več pravnimi osebami, predvsem d.o.o.-ji, ki jim pomaga pri urejanju internih aktov in pravilnikov, sestavljanju pogodb in za njih pripravlja pravna mnenja.

Vizija odvetniške pisarne je v njenem razvoju oziroma širjenju na vsa pravna področja, stalnem strokovnem izobraževanju, predvsem pa opravljanju odvetniških storitev z visoko stopnjo poklicne strokovnosti in ažurnosti.

Najpogosteje opravljamo storitve na področjih:

Oznake: odvetnik ljubljana, odvetnik v ljubljani, odvetniška pisarna ljubljana, pravna pisarna, odvetniška pisarna